Prezentare
Lucrările 'Dicţionarul istoric al judeţului Prahova' a lui Apostol Mihai şi'' Şcoala Prahoveană secolele X-XIX'' a lui Boncu M. Constantin, oferă informaţii despre prima atestare documentară a şcolii din comuna Păuleşti, respectiv din 1838, când era frecventată de un număr de 100 de elevi. Între anii 1848 - 1859, când din cauza frământărilor politice si sociale existente multe din şcolile prahovene au fost închise, şcoala din Păuleşti a continuat să funcţioneze, astfel că în 1859 era menţionată printre cele 48 de şcoli din Prahova, fără însă ca să aibă un local propriu. În 1901 s-a construit o clădire compusă dintr-o sală de clasă şi o cancelarie, care azi constituie unul din corpurile şcolii Păuleşti, alături de o bibliotecă (sala fiind cândva locuinţa învăţătorului). 

În prezent şcoala Păuleşti funcţionează în două corpuri de clădiri:
- o clădire veche, ale cărei începuturi sunt din 1901;
- o clădire mai nouă, construită de fapt în trei etape: aripa dreaptă (inclusiv cancelaria şi holul) între anii 1941-1944, pe baza proiectului întocmit de arhitectul Toma Socolescu (fost şi primar între 1937-1940) cu o arhitectură unică constând din faţadă din cărămidă aparentă;
- partea din spate, constând din două săli de clasă, una la etaj şi una la parter, plus secretariat, construită în 1985.

Cutremurul din martie 1977 a deteriorat grav cele două clădiri, fiind necesare reparaţii. Cu această ocazie faţada şcolii noi, centrale a fost modificată, ştirbindu-i-se puţin din originalitate. Clădirile şcolii sunt situate în zona centrală a satului Păuleşti cuprinzând: şapte săli de clasă, două amenajate drept cabinete de limba română şi istorie, o sală laborator de informatică, două cancelarii, una pentru profesori alta pentru director, cu mobilier unicat, donat de arhitectul Toma Socolescu, o bibliotecă şcolară, o săliţă material didactic, sală amenajată pentru programul'' lapte si corn'', cu dotările corespunzătoare, trei grupuri sanitare corespunzătoare cerinţelor igienico-sanitare, încălzire centrală. În ultimii trei ani, cu sprijinul Consiliului Local şi cu sponsorizările fundaţiei' Acorn - Sprijiniţi copiii!' s-au îmbunătăţit considerabil condiţiile din şcoală, aspectul interior şi exterior al acesteia. Farmecul arhitectural al clădirii principale este completat de un parc şi de o frumoasă livadă de cireşi, meri, pruni în curtea din spate, lângă terenul de sport.
Informatii utile